• Vị trí
  • Bản đồ
Không có dữ liệu
1-100
100-1000
>1000
Hiện thống kê
Tỉnh Hậu Giang
Tiêu đề Hôm nay Tổng lũy kế
Số mẫu dương tính 0 0
Số mẫu đã xét nghiệm 0 0
Số mẫu thu thập 0 0
Địa phương Số mẫu dương tính Số mẫu đã xét nghiệm Số mẫu thu thập
Thành phố Vị Thanh 0 0 0
Thành phố Ngã Bảy 0 0 0
Huyện Châu Thành 0 0 0
Huyện Châu Thành A 0 0 0
Thị xã Long Mỹ 0 0 0
Huyện Phụng Hiệp 0 0 0
Huyện Vị Thủy 0 0 0
Huyện Long Mỹ 0 0 0