• Vị trí
  • Bản đồ
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Hiện thống kê

Tỉnh Hậu Giang

(Cập nhật lúc: 18:00 giờ, ngày 25/10/2021 )
Tỉnh Hậu Giang
Tiêu đề Tổng lũy kế
Tổng F0 1158
F0 ngoài tỉnh 659
F0 cách ly tập trung 345
F0 trong cộng đồng 140
F0 khu vực phong tỏa 14
Đang điều trị 366
Đã hồi phục 787
Chuyển tuyến điều trị 3
Tử vong 2
F0 trong ngày 19
F1 trong ngày 32
F2 trong ngày 66
Đang cách ly tập trung 1986
Đang cách ly tại nhà 1427