• Vị trí
  • Bản đồ
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Hiện thống kê

Tỉnh Hậu Giang

(Cập nhật lúc: 06:00 giờ, ngày 10/09/2021 )
Tỉnh Hậu Giang
Tiêu đề Tổng lũy kế
Mức độ nguy cơ 81
Địa phương Mức độ nguy cơ
Thị Trấn Ngã Sáu 2
Xã Đông Phú 2
Xã Đông Phước 2
Xã Đông Phước A 2
Xã Đông Thạnh 2
Xã Phú Hữu 2
Xã Phú Tân 2
Thị Trấn Mái Dầm 2
Thị trấn Cây Dương 2
Thị trấn Kinh Cùng 2
Xã Bình Thành 2
Xã Hiệp Hưng 2
Xã Hòa An 2
Xã Hòa Mỹ 2
Xã Long Thạnh 4
Xã Phụng Hiệp 2
Xã Phương Bình 2
Xã Phương Phú 2
Xã Tân Bình 2
Xã Tân Long 2
Xã Tân Phước Hưng 2
Xã Thạnh Hòa 2
Thị trấn Búng Tàu 3
Phường Trà Lồng 2
Xã Long Bình 2
Xã Long Phú 2
Xã Long Trị 2
Xã Long Trị A 2
Xã Tân Phú 2
Phường Thuận An 2
Phường Bình Thạnh 2
Phường Vĩnh Tường 2
Phường Hiệp Thành 2
Phường Lái Hiếu 2
Phường Ngã Bảy 2
Xã Đại Thành 2
Xã Hiệp Lợi 2
Xã Tân Thành 2
Xã Hỏa Lựu 2
Xã Hỏa Tiến 2
Xã Tân Tiến 2
Xã Vị Tân 2
Phường 1 2
Phường 3 2
Phường 4 2
Phường 5 2
Phường 7 2
Thị trấn Nàng Mau 2
Xã Vị Bình 2
Xã Vị Đông 2
Xã Vị Thắng 2
Xã Vị Thanh 2
Xã Vị Thủy 2
Xã Vị Trung 2
Xã Vĩnh Thuận Tây 2
Xã Vĩnh Trung 2
Xã Vĩnh Tường 2
Thị trấn Bảy Ngàn 2
Thị trấn Cái Tắc 2
Thị trấn Một Ngàn 2
Xã Nhơn Nghĩa A 2
Xã Tân Hòa 2
Xã Tân Phú Thạnh 2
Xã Thạnh Xuân 2
Xã Trường Long A 2
Xã Trường Long Tây 2
Thị Trấn Rạch Gòi 2
Thị trấn Vĩnh Viễn 2
Xã Lương Tâm 2
Xã Xà Phiên 2
Xã Thuận Hưng 2
Xã Thuận Hòa 2
Xã Vĩnh Viễn A 2
Xã Lương Nghĩa 2
Xã Vĩnh Thuận Đông 2