• Vị trí
  • Bản đồ
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Hiện thống kê
Tỉnh Hậu Giang
Tiêu đề Tổng lũy kế
Mức độ nguy cơ 98
Địa phương Mức độ nguy cơ
Thị Trấn Ngã Sáu 2
Xã Đông Phú 2
Xã Đông Phước 3
Xã Đông Phước A 2
Xã Đông Thạnh 3
Xã Phú Hữu 2
Xã Phú Tân 2
Thị Trấn Mái Dầm 1
Thị trấn Cây Dương 3
Thị trấn Kinh Cùng 2
Xã Bình Thành 2
Xã Hiệp Hưng 2
Xã Hòa An 2
Xã Hòa Mỹ 2
Xã Long Thạnh 2
Xã Phụng Hiệp 3
Xã Phương Bình 3
Xã Phương Phú 2
Xã Tân Bình 2
Xã Tân Long 2
Xã Tân Phước Hưng 1
Xã Thạnh Hòa 3
Thị trấn Búng Tàu 2
Phường Trà Lồng 1
Xã Long Bình 3
Xã Long Phú 2
Xã Long Trị 1
Xã Long Trị A 2
Xã Tân Phú 2
Phường Thuận An 2
Phường Bình Thạnh 2
Phường Vĩnh Tường 3
Phường Hiệp Thành 2
Phường Lái Hiếu 3
Phường Ngã Bảy 3
Xã Đại Thành 3
Xã Hiệp Lợi 3
Xã Tân Thành 3
Xã Hỏa Lựu 3
Xã Hỏa Tiến 2
Xã Tân Tiến 2
Xã Vị Tân 2
Phường 1 2
Phường 3 2
Phường 4 2
Phường 5 3
Phường 7 2
Thị trấn Nàng Mau 3
Xã Vị Bình 2
Xã Vị Đông 2
Xã Vị Thắng 3
Xã Vị Thanh 2
Xã Vị Thủy 2
Xã Vị Trung 3
Xã Vĩnh Thuận Tây 2
Xã Vĩnh Trung 1
Xã Vĩnh Tường 2
Thị trấn Bảy Ngàn 2
Thị trấn Cái Tắc 3
Thị trấn Một Ngàn 1
Xã Nhơn Nghĩa A 1
Xã Tân Hòa 2
Xã Tân Phú Thạnh 3
Xã Thạnh Xuân 2
Xã Trường Long A 2
Xã Trường Long Tây 2
Thị Trấn Rạch Gòi 3
Thị trấn Vĩnh Viễn 3
Xã Lương Tâm 2
Xã Xà Phiên 2
Xã Thuận Hưng 2
Xã Thuận Hòa 2
Xã Vĩnh Viễn A 2
Xã Lương Nghĩa 2
Xã Vĩnh Thuận Đông 2