• Vị trí
  • Bản đồ
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Hiện thống kê

Tỉnh Hậu Giang

(Cập nhật lúc: 06:00 giờ, ngày 10/09/2021 )
Tỉnh Hậu Giang
Tiêu đề Tổng lũy kế
Mức độ nguy cơ 144
Địa phương Mức độ nguy cơ
Thị Trấn Ngã Sáu 3
Xã Đông Phú 3
Xã Đông Phước 3
Xã Đông Phước A 3
Xã Đông Thạnh 3
Xã Phú Hữu 3
Xã Phú Tân 3
Thị Trấn Mái Dầm 3
Thị trấn Cây Dương 3
Thị trấn Kinh Cùng 3
Xã Bình Thành 3
Xã Hiệp Hưng 3
Xã Hòa An 3
Xã Hòa Mỹ 3
Xã Long Thạnh 3
Xã Phụng Hiệp 3
Xã Phương Bình 3
Xã Phương Phú 3
Xã Tân Bình 3
Xã Tân Long 3
Xã Tân Phước Hưng 3
Xã Thạnh Hòa 3
Thị trấn Búng Tàu 3
Phường Trà Lồng 3
Xã Long Bình 3
Xã Long Phú 3
Xã Long Trị 2
Xã Long Trị A 2
Xã Tân Phú 2
Phường Thuận An 3
Phường Bình Thạnh 3
Phường Vĩnh Tường 2
Phường Hiệp Thành 3
Phường Lái Hiếu 3
Phường Ngã Bảy 3
Xã Đại Thành 3
Xã Hiệp Lợi 3
Xã Tân Thành 3
Xã Hỏa Lựu 3
Xã Hỏa Tiến 3
Xã Tân Tiến 3
Xã Vị Tân 3
Phường 1 3
Phường 3 3
Phường 4 3
Phường 5 3
Phường 7 3
Thị trấn Nàng Mau 3
Xã Vị Bình 3
Xã Vị Đông 3
Xã Vị Thắng 3
Xã Vị Thanh 3
Xã Vị Thủy 3
Xã Vị Trung 3
Xã Vĩnh Thuận Tây 3
Xã Vĩnh Trung 3
Xã Vĩnh Tường 3
Thị trấn Bảy Ngàn 3
Thị trấn Cái Tắc 3
Thị trấn Một Ngàn 2
Xã Nhơn Nghĩa A 3
Xã Tân Hòa 3
Xã Tân Phú Thạnh 3
Xã Thạnh Xuân 3
Xã Trường Long A 3
Xã Trường Long Tây 3
Thị Trấn Rạch Gòi 3
Thị trấn Vĩnh Viễn 3
Xã Lương Tâm 3
Xã Xà Phiên 3
Xã Thuận Hưng 2
Xã Thuận Hòa 2
Xã Vĩnh Viễn A 2
Xã Lương Nghĩa 2
Xã Vĩnh Thuận Đông 3