• Vị trí
  • Bản đồ
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Hiện thống kê

Tỉnh Hậu Giang

(Cập nhật lúc: 18:00 giờ, ngày 07/12/2021 )
Tỉnh Hậu Giang
Tiêu đề Tổng lũy kế
Tổng F0 8196
F0 ngoài tỉnh 1109
F0 cách ly tập trung 2438
F0 trong cộng đồng 4037
F0 khu vực phong tỏa 612
Đang điều trị 3356
Đã hồi phục 4816
Chuyển tuyến điều trị 3
Tử vong 21
F0 trong ngày 256
F1 trong ngày 0
F2 trong ngày 0
Đang cách ly tập trung 857
Đang cách ly tại nhà 3223