• Vị trí
  • Bản đồ
Bình thường mới
Công nhận vùng xanh
Công nhận vùng xanh giáp ranh
Khu vực nguy cơ
Khu vực nguy cơ rất cao
Hiện thống kê

Tỉnh Hậu Giang

(Cập nhật lúc: 14:15 giờ, ngày 21/09/2021 )
Tỉnh Hậu Giang
Tiêu đề Tổng lũy kế
Tổng F0 515
F0 ngoài tỉnh 160
F0 cách ly tập trung 252
F0 trong cộng đồng 94
F0 khu vực phong tỏa 9
Đang điều trị 81
Đã hồi phục 430
Chuyển tuyến điều trị 2
Tử vong 2
F0 trong ngày 0
F1 trong ngày 169
F2 trong ngày 120
Đang cách ly tập trung 1341
Đang cách ly tại nhà 1687