• Vị trí
Hiện thống kê

Tỉnh Hậu Giang

(Cập nhật lúc: 18:00 giờ, ngày 13/01/2022 )
Tỉnh Hậu Giang
Tiêu đề Tổng lũy kế
Tổng F0 27654
F0 ngoài tỉnh 0
F0 cách ly tập trung 0
F0 trong cộng đồng 0
F0 khu vực phong tỏa 0
Đang điều trị 738
Đã hồi phục 26551
Chuyển tuyến điều trị 0
Tử vong 278
F0 trong ngày 52
Đang cách ly tập trung 0
Đang cách ly tại nhà 0