• Vị trí
  • Bản đồ
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Hiện thống kê
Tỉnh Hậu Giang
Tiêu đề Tổng lũy kế
Tổng F0 24699
F0 ngoài tỉnh 7
F0 cách ly tập trung 0
F0 trong cộng đồng 358
F0 khu vực phong tỏa 0
Đang điều trị 5111
Đã hồi phục 19393
Chuyển tuyến điều trị 0
Tử vong 193
F0 trong ngày 365
Đang cách ly tập trung 0
Đang cách ly tại nhà 0